Grön Arena Grön Arena

  Welcome to Tolagård

Green Arena and FEEL
Activities supported by nature with the horse as a teacher
interspersed with mindfulness and meditations

Are you or your staff stressed / burned out and need recovery,
preventative health care, personal development or just relax .... contact us!


Book stays for young people and adults
- In case of signs of ill health, - In lifestyle-related problems
- As a complement to medically oriented efforts during sick leave

Små små steg till ett bättre mående...

Hur återhämtar man sig när tankarna bara mal på om hur det ska bli?

I dag vet vi att djur och natur hjälper människor med mer eller mindre långvarig problematik.
Med GRÖN ARENA och FEEL - med hästen som lärare, arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv där vi ser hela människan, styrkor, resurser och begränsningar.

 

Grön Arena gård 
Ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola, hälsoområdet och rekreation med naturen och landsbygden som bas. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

 

Välkommen till Tolagård

Som Certifierad FEEL Practitioner använder vi oss professionellt av Hästunderstött lärande inom coaching, hälsa, välmående, utbildning och friskvård. FEEL-praktiker samverkar och hedrar partnerskapet i relation Häst-Människa.
Läs mer

För de som är intresserade av hästar som lärare använder vi oss av tekniken FEEL för att öka självinsikten.

All members of the FEEL Alumni are graduates of the FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning) Certification Program.

Vi vänder oss till

Kommuner, privata vårdaktörer, näringsliv, försäkringskassa, försäkringsbolag, arbetsförmedling, landsting, organisationer, företag, privatpersoner, skolor och HVB.

Hösterbjudande
"Små små steg till ett bättre mående"

Stress hantering - prova på 1 Dag
MIndfulness, meditation samt kostrådgivning.
Friskvård, gruppaktivitet eller som intro till rehabiliteringsprogrammet


Läs mer