ACT - samtalsbehandlig

Det händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser...

ACT - strukturerade samtal

Vi erbjuder samtal i grupp samt enskilda samtal

Vår huvudsakliga teoretiska utgångspunkt hämtar vi från ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

ACT hör till de modernare formerna av kognitiv beteendeterapi – de sk ”tredje vågens”terapier- som fått allt större spridning under senare år.
ACT är en diagnosöverskridande metod, vilket innebär att den inte är knuten till något specifikt problemområde.

Välkommen att kontakta oss om du har bekymmer med
♥ nedstämdhet/depression
♥ stress/utmattning
♥ ångestproblematik

Samarbetspartner:
Charlotte Rydefjärd - Via Stressrådgivning

Det finns olika sätt att arbeta i samtal, utifrån specifika  behov gör vi tillsammans en individuell planering.
ACT används i behandling av tex  stressrelaterad ohälsa, smärta, PTSD, parterapi, ledarskapsträning.

Vår utgångspunkt är att det är viktigt med individuell anpassning och därför är vi angelägna om att lägga upp ett individuellt program för varje enskild person.

En människa är alltid mer än sin diagnos…