GRÖN ARENA - meningsfulla aktiviteter nära naturen
 

Hos oss på Tolagård är våra djur viktiga medarbetare

I dag vet alla att djur och natur kan hjälpa människor med mer eller mindre långvarig problematik.
Människor som är fysiskt aktiva i naturen förbättrar både självkänsla, humör, får bättre livskvalitet, minskad stress
och minskad smärta.
Djur har en unik förmåga att kommunicera med oss människor.

Forskning visar på att kontakt med djur minskar vår stress och gör oss mer motståndskraftiga mot stress.
Det visar sig bla genom att pulsen och blodtrycket sjunker.
Relationer mellan djur och människor ökar vår empatiska förmåga och minskar aggressivt beteende.

Vårt fokus är att få alla att må naturligt gott utifrån dagliga förutsättningar!

Fördelar med Grön Arena
♥ Arbete med växter och djur ger meningsfullhet
♥ Träna på ansvar får människor att växa
♥ Synliga resultat ger tillfredställelse
♥ Känsla av sammanhang är viktigt
♥ Utevistelse är positivt för hälsan
♥ Ökad rörlighet skapar glädje

Vi erbjuder en plats för vila, återhämtning och eftertanke

Hos oss kan du tanka energi och lämna stressen bakom dig. Här kan du känna dig välkommen oavsett bakgrund eller tillhörighet.
I dagens stressade samhälle så är de allra flesta av oss inte jordade. Detta gör att vi mår dåligt, förr eller senare. Vi är helt enkelt för mycket uppe (energimässigt) i huvudet vilket gör att vi tappar kontakten med oss själva och vår inre känsla.

Vi arbetar med hela människan - stress, utbrändhet, lättare depressioner, återhämtning efter sjukdom mm på ett roligt och meningsfullt sätt.

I grön Arena arbetar vi med naturunderstödda aktiviteter som utgår från gårdens sysslor med djur, trädgård, natur och hantverk i en lantlig miljö.
Aktiviteterna anpassas efter den enskilda individen
för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.    


 

Grön Arena gård - ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola, hälsoområdet och rekreation med naturen och landsbygden som bas. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.
För att kunna bli en godkänd/certifierad Grön Arena gård krävs att företaget har genomgått en Grön Arena utbildning.