FEEl - hästunderstött lärande

Hästarna läser vårt kroppsspråk som en öppen bok….

Med FEEL - hästen som lärare - blir du medveten om dina känslor

Människor är mer villiga att acceptera återkoppling från en häst än vad de gör
från människor

Hästens reflektion är ärlig och direkt. När vi lär oss av hästens visdom utvecklar vi vår intuition och skapar nya möjligheter för våra liv.

Dessa möten skapar förändringar på ett djupt plan. Hästen känner dina medvetna och omedvetna signaler genom att tolka den energi du sänder ut. Det är alltid ditt autentiska jag som hästen svarar på. Omedvetna känslor tillåts komma upp till ytan och hästen håller en trygg plats för dig att utforska känslorna.

Hästar har en stark, naturlig önskan att delta och interagera med oss människor. Hästens avancerade förmåga att kommunicera kan ta oss rakt till känslor vi inte ens erkänner för oss själva.
Hästar är mäktiga och majestätiska varelser men ute  i den fria naturen är de flyktdjur och helt beroende av sin förmåga att uppfatta faror och agera efter sin intuition.

Våra känsliga, kloka hästar svarar på både positiva och negativa förändringar som genereras av en persons kropp och beteende. Med andra ord speglar hästar känslorna och energin hos människorna kring dem.

Genom FEEL hjälper hästarna deltagarna att hitta sin egen inre visdom. Hästar är väldigt lika oss och de har samma känsloregister som vi har. Detta är en av anledningarna till att de kan hjälpa oss människor.

loading...

Hästarna hjälper oss att:
♥ Stärka våra relationer
♥ Hantera stress bättre
♥ Sätta sunda gränser
♥ Hitta oss själva

Med hästarnas hjälp kan vi uppleva:
♥ Expansion av vårt hjärta
♥ Ökad medvetenhet
♥ Förbättrad vitalitet
♥ Ökad Intuition

FEEL är ett innovativt tillvägagångssätt
för självutveckling och tillväxt.

(Facilitated Equine Experiential Learning) ®

Våra magiska hästar

David - Healern och organisatören

 

Dynamit - Känslomästaren och spanaren

Tora - Gränstestaren
och matfinnaren

The fastest
way to freedom
is to feel your feelings
                    Gita Belin