Våra tre rehabiliteringsprogram Grön stresshantering,
Grön arbetsrelaterad rehabilitering och Grön omställning
anpassas efter individens behov.

I vårt arbetslag finns leg. arbetsterapeut, socionom, psykolog, hälsocoach och kostrådgivare.
Vi har en bred kompetens inom arbetsterapi med erfarenhet från kommun, landsting och den privata vårdsektorn.

Vi erbjuder ACT samtalsterapi, basal kroppskännedom, ergonomirådgivning, FEEL® – personlig utveckling med hjälp av hästar, hälsoplanering, kostrådgivning, medveten andning, medicinsk qigong, mindfullness, stresshantering
samt vardagsrevidering.

Grön stresshantering

Grön stresshantering kan tillämpas på olika sätt beroende på individens behov. I förebyggande syfte, under en pågående sjukskrivning eller som komplement till traditionell sjukvård.

FÖR VEM: För personer med smärt- och stressrelaterad ohälsa.

MÅL: En ökad livskvalitet där individen lär sig att hushålla med sin energi för att skapa en hållbar vardag.

HUR: Med fokus på en ökad medveten närvaro hjälper vi individen att hitta inspiration och motivation att komma tillbaka till en fungerade vardag. Rehabiliteringen sker i samspel med djur och natur, och individen får under programmets gång lära sig olika stresshanteringsverktyg. Metoder som kan komma att användas är: FEEL, medveten andning, medicinsk qigong, basal kroppskännedom, mindfullness, stresshantering och vardagsrevidering samt ergonomi-, kost- och hälsorådgivning. Uppföljning sker kontinuerligt och programmet avslutas med en individuell aktivitetsplan.

OMFATTNING: 3–6 månader med möjlighet till förlängning.
2x3 tim/vecka
PRIS: 56,000 ex moms
 

Arbetsrelaterad rehabilitering/ omställning på distans


Program på distans
Grön arbetsrelaterad rehabilitering och Grön omställning går att genomföra på distans, med* eller utan fysiskt möte vid uppstart och avslut.
OMFATTNING. 3 månader med möjlighet till förlängning.
PRIS. 46 000 kr exkl. moms

* Tillägg logi
Inledande bedömning och kartläggning samt avslutande uppföljningssamtal och utvärdering sker på Tolagård.
LOGI. Bauergården i idylliska Bunn. Frukost, middag samt transport till och från Tolagård ingår.
OMFATTNING. 2 tillfällen med en övernattning per tillfälle.
PRIS. 10 000 kr exkl. moms
 

Grön arbetsrelaterad rehabilitering

Grön arbetsrelaterad rehabilitering kan vara arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller olika former av utbildningar.

FÖR VEM: För personer som visar tecken på kommande sjukskrivning eller redan är sjukskrivna.

MÅL: Att få individen att behålla sin arbetsförmåga utifrån sina förutsättningar. 

HUR: Programmet inleds med ett trepartssamtal mellan arbetsgivare, medarbetare och representant från oss där vi medvetandegör de faktorer som utgör psykisk eller fysisk ohälsa. Ju tidigare detta kan ske, och vi identifiera vilka insatser som behövs, desto snabbare kan individen återhämtas och återgå till arbetslivet. Rehabiliteringen sker hos oss på Tolagård nära djur, natur och aktiviteter. Under programmets gång stöttas, inspireras och motiveras både individ och arbetstagare till förändring. Vi följer kontinuerligt upp och rehabiliteringen avslutas med ett gemensamt trepartssamtal och handlingsplan.

OMFATTNING: 3 månader med möjlighet till förlängning eller fortsättning genom Grön omställning.
2x3 tim/vecka
PRIS: 63,000 ex moms

Grön omställning

Genom Grön omställning får den uppsagde medarbetaren stöd i att identifiera sina styrkor/resurser och kraft till att göra en omstart.

FÖR VEM: För medarbetare som av hälsoskäl inte längre kan vara kvar på sin arbetsplats eller där arbetsgivarens åtgärder inte gett önskat resultat. 

MÅL: Att skapa förutsättning för att individen ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller till annan sysselsättning.

HUR: Programmet inleds med ett trepartssamtal mellan arbetsgivare, medarbetare och representant från oss där vi identifierar behov och förutsättningar i syfte att stötta individen att komma vidare med sin framtidsplanering. Vi fortsätter med individuell coachning samt gruppaktiviteter där vi först fokuserar på att stärka individens hälsa och självkänsla genom att hitta gömda förmågor och intressen, för att sedan jobba vidare med förmågan att se nya och andra lösningar. Närheten till djur och natur skapar en avslappnande miljö som understödjer processen.     

OMFATTNING: 3 månader med möjlighet till fortsättning genom Grön stresshantering.  
2x3 tim/vecka
PRIS: 63,000 ex moms

FEEL - Prova på 1 tim
Passar alla som är nyfikna eller redo att börja leva utifrån sitt Hjärta. Intro för dej som vill prova på FEEL.
Allt sker från marken, ingen erfarenhet av hästar krävs.
Ungdomar och vuxna.


Pris: 500:- exkl moms  / 1 tim

FEEL - Med hästen som lärare
Varje session är ungefär en och en halv timma och kan schemaläggas varje vecka eller månadsvis. Vi föreslår minst 4 sessioner för personlig expansion och lärande.
Allt sker från marken, ingen erfarenhet av hästar krävs.
Ungdomar och vuxna.

Pris: Offert

Kost och Hälsa - Föredrag/rådgivning
Utbildning i grupp eller enskild rådgivning. Bokas separat och/eller i kombination med Grön Arena, FEEL och ACT
Pris: Offert

ACT - Samtalsbehandling
Enskilda samtal eller samtal i grupp. Bokas separat och/eller i kombination med Grön Arena, FEEL och Kost/Hälsa
Pris: Offert

Kontakta Tolagård AB / Rehabbyrån

Verksamhetsansvarig
070 8641732
Rehabiliteringsansvarig 070 3661024

E-post:
britt-marie@tolagard.se