Små små steg...

Motivation och vägledning till ett bättre mående...

Våra tjänster

12 veckors program
Grön Arena och FEEL
- Naturunderstödda individanpassade aktiviteter och med hästen
som lärare 
 

12 veckors programmet vänder sig till personer med stressrelaterad problematik, utbrändhet, lättare depressioner, återhämtning efter sjukdom, som komplement till medicinskt inriktade insatser under sjukskrivning mm på ett roligt och meningsfullt sätt. Aktiviteterna anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.
Programmet syftar till är att ge dig ökad självkännedom och inspiration till att påbörja ett medvetet och långsiktigt inre förändringsarbete.
Programmet är ett komplement till traditionell företagshälsovård. Vi arbetar med reflektioner och inspiration för att uppnå en bättre balans mellan aktivitet och vila för ett bättre mående.

- Vid tecken på ohälsa - stressjukdomar
- Vid livsstilsrelaterade problem - psykisk ohälsa
- Som komplement till medicinskt inriktade
  insatser under sjukskrivning

 
Pris: Begär offert

Grön Arena
Läs mer
FEEL Läs mer

 

Erbjudande

"Små små steg till ett bättre mående" 
Förebyggande stresshantering, friskvård
eller bara avkoppling!


Vi jordar oss i naturen
Mindfullness med jordningsövningar
Hur/var känns det i kroppen
Mindfullness med Body Scan
Lunch fika "Jag är vad jag äter"
Samtal kring hälsa/kostrådgivning
Hitta dig själv med FEEL
Meditation med hästarna
Hushålla med din energi
Mindfullness med energiövningar

Utomhusaktiviteter, ink lunchmacka
3 tim i grupp om 4–6 pers

Pris: begär offert
Friskvård, gruppaktivitet eller intro till 12 veckors programmet.
Ingen erfarenhet av hästar krävs.

FEEL - Prova på 1 tim
Passar alla som är nyfikna eller redo att börja leva utifrån
sitt Hjärta. Intro för dej som vill prova på FEEL.
Allt sker från marken, ingen erfarenhet av hästar krävs.
Ungdomar och vuxna.


Pris: 500:- exkl moms  / 1 tim

FEEL - Med hästen som lärare
Varje session är ungefär en och en halv timma och kan schemaläggas varje vecka eller månadsvis. Vi föreslår
minst 4 sessioner för personlig expansion och lärande.
Allt sker från marken, ingen erfarenhet av hästar krävs.
Ungdomar och vuxna.


Pris: begär offert

Tjänster via våra samarbetspartner

ACT - Samtalsbehandling
Enskilda samtal eller samtal i grupp. Bokas separat och/eller i kombination med Grön Arena, FEEL och Kost/Hälsa
Läs mer
Pris: Offert

Kost och Hälsa - Föredrag/rådgivning
Utbildning i grupp eller enskild rådgivning. Bokas separat och/eller i kombination med Grön Arena, FEEL och ACT
Läs mer
Pris: Offert

Kontakta oss

Tolagård ab

Uppgränna Toragård 4
info@tolagard.se
0708 641732

Vi kontaktar Er